Databáze kladných spotřebitelských zkušeností

Zobrazit všechny kladné zkušenosti nebo Zpět


Zkušenost č. 66, kladná, ze dne 29.07.2014

Vložil/vložila: http://1carinsurancecompanies.com/
Souhlasí: 0     Nesouhlasí: 0
Diskutovat o této zkušenosti
Se společností:
click here
Kraj:
IČ:
0
Web:
n3qhkm
n3qhkm
Oh! Wow its really a humorous and jockey YouTube video posted at this place. thanks for sharing it.
click here
[url=http://1carinsurancecompanies.com/]click here[/url]
Reakce firmy:
Společnost vložila reakci na zkušenost a ta je prověřována.
Další kladné zkušenosti s touto firmou
Záporné zkušenosti s touto firmou
Vložit další kladnou zkušenost s touto firmou
Vložit zápornou zkušenost s touto firmou

Zkušenost č. 80, kladná, ze dne 21.01.2015

Vložil/vložila: dJvw2bWX5
Souhlasí: 0     Nesouhlasí: 0
Diskutovat o této zkušenosti
Se společností:
click here
Kraj:
Pardubický
IČ:
7
Web:
7ph6cz
7dPos3x3fv
Dost často se žel setke1ve1m, a to i v pedsňovfdch textech (skupina Kryštof, Tome1š Klus a dalšed) s chyonbu fomulaced zbyde . Tak jako něco buď bylo , nebo bude , nikdy byde , tak take9 buď zbylo , nebo zbude , nikdy zbyde . Dalšedm utrpenedm, ktere9 mě nuted někdy i rezignovat na poslech zajedmave9ho rozhovoru lided, kteřed jinak majed co ředci, jsou pro mě obsedantned floskule typu jako , jakoby , je to o tom a podobne9. K nesnesitelnosti rozšedřeno zejme9na v Praze.
Reakce firmy:
Veškeré zkušenosti sem vkládané není možné jakkoliv ověřovat. Společnosti, kterých se tato zkušenost týká, však mohou zaslat svou reakci zde. Rozsah reakce by měl být přiměřený. Okolnosti reakce jsou ověřovány, a pokud bude reakce shledána jako pocházající od dotčené společnosti, bude zveřejněna.
Další kladné zkušenosti s touto firmou
Záporné zkušenosti s touto firmou
Vložit další kladnou zkušenost s touto firmou
Vložit zápornou zkušenost s touto firmou

Zkušenost č. 83, kladná, ze dne 21.01.2015

Vložil/vložila: wzOd3otk
Souhlasí: 0     Nesouhlasí: 0
Diskutovat o této zkušenosti
Se společností:
click here
Kraj:
Středočeský
IČ:
0
Web:
n3qhkm
TMFS3OV1
Spojovnedk se nepoužedve1 pro značened rozsahů, tam se pre1vě použedve1 pomlčka, ale pedše se bez meerzy. Navedc se pedše takto: ? a ne jak ji me1te Vy: ? To je anglickfd M-dash, kterfd v češtině vůbec nened.
Reakce firmy:
Společnost vložila reakci na zkušenost a ta je prověřována.
Další kladné zkušenosti s touto firmou
Záporné zkušenosti s touto firmou
Vložit další kladnou zkušenost s touto firmou
Vložit zápornou zkušenost s touto firmou

Zkušenost č. 90, kladná, ze dne 22.01.2015

Vložil/vložila: InlfaxjMrp
Souhlasí: 0     Nesouhlasí: 0
Diskutovat o této zkušenosti
Se společností:
click here
Kraj:
Hlavní město Praha
IČ:
0
Web:
n3qhkm
vmr34DuuIax
Mohu se zeptat, jak zdejšed přispěvatele9 che1pou zade1ned zmedněne9 ceny? U zaranhičnedch soutěžed podobne9ho typu zpravidla bfdve1 k te9matu uvedeno ještě pe1r vět na vyvsětlenou, co se te9matem vlastně medned, jak se lze odchfdlit, jake9 jsou vůbec představy o šedři zpracove1ned. Upředmně, takove9 te9ma "Jakfd je podedl parlamentu, vle1dy a samotne9 justice na důvěře občana v pre1vo?" je velmi široke9, me1m představu, že bych se třeba věnoval napředklad jen roli parlamentu...ale hrozed zde riziko, že představa zadavatele je jaksi jine1. Snažil jsem se zedskat nějake9 informace předmo ve VNJH, leč marně. Dedky za pomoc,MF.
Reakce firmy:
Veškeré zkušenosti sem vkládané není možné jakkoliv ověřovat. Společnosti, kterých se tato zkušenost týká, však mohou zaslat svou reakci zde. Rozsah reakce by měl být přiměřený. Okolnosti reakce jsou ověřovány, a pokud bude reakce shledána jako pocházající od dotčené společnosti, bude zveřejněna.
Další kladné zkušenosti s touto firmou
Záporné zkušenosti s touto firmou
Vložit další kladnou zkušenost s touto firmou
Vložit zápornou zkušenost s touto firmou

Zkušenost č. 92, kladná, ze dne 23.01.2015

Vložil/vložila: rmIkMnJ0tOUX
Souhlasí: 0     Nesouhlasí: 0
Diskutovat o této zkušenosti
Se společností:
click here
Kraj:
Ústecký
IČ:
0
Web:
n3qhkm
1Xo2BvOf
Dost často se žel setke1ve1m, a to i v pedsňovfdch textech (skupina Kryštof, Tome1š Klus a dalšed) s cybhnou fomulaced zbyde . Tak jako něco buď bylo , nebo bude , nikdy byde , tak take9 buď zbylo , nebo zbude , nikdy zbyde . Dalšedm utrpenedm, ktere9 mě nuted někdy i rezignovat na poslech zajedmave9ho rozhovoru lided, kteřed jinak majed co ředci, jsou pro mě obsedantned floskule typu jako , jakoby , je to o tom a podobne9. K nesnesitelnosti rozšedřeno zejme9na v Praze. http://modhpzzbuo.com [url=http://qevpyz.com]qevpyz[/url] [link=http://liramio.com]liramio[/link]
Reakce firmy:
Společnost vložila reakci na zkušenost a ta je prověřována.
Další kladné zkušenosti s touto firmou
Záporné zkušenosti s touto firmou
Vložit další kladnou zkušenost s touto firmou
Vložit zápornou zkušenost s touto firmou


Starší

       
Podmínky využívání těchto stránek                   Copyright © 2013 Zuzana Šaldová